Pers

Pers

In de docentenkamer van het Kalsbeek College is een perscentrum ingericht. Wifi is beschikbaar. De concierges van het Kalsbeek zijn uw graag van dienst bij kopiëren of koffie.

Burg. H.G. van Kempensingel 23
3443 AM Woerden
tel: 0348-413120
fax: 0348-431448

Persaccreditatie

Iedere fotograaf of mediavertegenwoordiger die ons evenement / wedstrijden wil bijwonen, dient in het bezit te zijn van een Kiremko Nacht van Woerden – accreditatie.

Deze accreditatie dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de wedstrijddag te worden aangevraagd via een e-mail aan de organisatie.

De accreditatie aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten​

  • Namen en functies van alle te accrediteren mediavertegenwoordigers
  • Telefoonnummer waarop de aanvrager direct bereikbaar is
  • Website of media van publicatie

Fotografen

Een fotograaf dient zich na accreditatie te melden bij de permanence. Hier ligt voor de fotograaf en perskaart en een hesje gereed. Na de wedstrijden dient het hesje in de permanence te worden ingeleverd.

Veiligheid

Voor uw veiligheid en die van de renners is het dragen van een hesje verplicht. Hiermee kunt u zich vrij op het parcours begeven. Zorg met ons voor de veiligheid van de renners en respecteer aanwijzingen.
Zonder hesje bent u een gewone toeschouwer!