Hoofdstad van het Groene Hart

Welkom in Woerden, een charmante stad gelegen in het Groene Hart van Nederland. Woerden combineert historische pracht met moderne faciliteiten, wat het een ideale plek maakt voor zowel bewoners als bezoekers.

De Geschiedenis Van Het Gebied Waar De Huidige Gemeente Woerden Ligt Gaat Ver Terug. In Het Kort Hieronder Een Historische Schets Van Respectievelijk Woerden, Kamerik, Zegveld En Harmelen (Die Gezamenlijk De Gemeente Woerden Vormen).
Woerden; In de tijd van het Romeinse Rijk was er een nederzetting op de plaats waar zich nu het oude stadscentrum van Woerden bevindt: het “ Castellum Laurii “. Dit was een grensfort ter versterking van de noordelijke grens bij de Rijn. Over de eeuwen na de Romeinse overheersing is weinig bekend. Wel bekend is dat de zendeling Bonifacius omstreeks 720 in Woerden preekte. De nederzetting werd toen Wyrda genoemd.

Woerden kreeg op 12 maart 1372 de stadsrechten van hertog Albrecht van Beieren. De bevolking van Woerden en omstreken heeft in de loop van de eeuwen vaak met oorlogen te kampen gehad. De steeds terugkerende geschillen tussen Holland en het sticht Utrecht werden vaak in de buurt van Woerden uitgevochten. Aan de terugkerende ruzies kwam een einde toen Karel de Vijfde landsheer van zowel Holland als het Sticht Utrecht werd.

In de tweede helft van de 19e eeuw maakte Woerden een gunstige economische ontwikkeling door. Mede door de bouw van een spoorwegstation in 1855 en een kaasmarkt in 1885. Door deze economische vooruitgang groeide ook het inwonertal. Kamerik en Zegveld; Bij de ontginningen in de 11e eeuw werd door kolonisten ook het gebied ten noorden van Woerden in cultuur gebracht. Aan de belangrijkste waterwegen, de Greft en de Kamerikse wetering, ontwikkelden zich na 1400 twee dorpen: Kamerik en Zegveld. Bestuurlijk bestond het Kamerikse land uit vier zelfstandige gemeenten, die in 1857 werden samengevoegd: Kamerik-Mijzijde, Kamerik-Houtdijken, ‘s-Gravesloot en Teckop.

Zegveld en Kamerik waren puur agrarisch; pas na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal niet in de landbouw of tuinbouw werkzame inwoners toe. Met ingang van 1 januari 1989 werden de gemeenten Woerden, Kamerik en Zegveld in het kader van een grote herindelingsoperatie in westelijk Utrecht en oostelijk Zuid-Holland opgeheven en samengevoegd tot een nieuwe gemeente Woerden.

Harmelen; Harmelen ligt in het westelijk gebied van de Provincie Utrecht tussen Utrecht en Woerden. De eerste vermelding dateert uit 1202. De oudste bewoning vond plaats in Oudeland en Harmelerwaard. In de 11e en 12e eeuw werden in opdracht van de bisschoppen van Utrecht veel woeste veengronden ontgonnen. Het gebied van het huidige Harmelen bestond destijds uit meerdere “heerlijkheden” die onder het bisdom Utrecht vielen. Landbouw en veeteelt waren vroeger de voornaamste economische activiteiten in Harmelen. Daarnaast was er ook wat handel in hout en vruchten. Voor 1844 was er nog industrie, in de vorm van een bierbrouwerij.

In de 19e eeuw ontstonden er gemeenten. Voor het grondgebied Harmelen ging het om Indijk, Gerverscop en Harmelen zelf. In de loop van de 19e eeuw zijn die plaatsen samengevoegd tot één gemeente Harmelen. De gemeente Woerden bestaat uit de kernen Woerden, Kamerik en Zegveld. Vanaf januari 2001 behoort ook de kern Harmelen tot deze gemeente.

De gemeente ligt centraal in het Groene Hart, een gebied met uitgestrekte weilanden, houtkaden, veenplassen, landgoederen en kronkelende rivierstroompjes. Woerden trekt mede door haar natuur, maar ook haar wekelijkse (sinds meer dan 100 jaar) kaasmarkt vele bezoekers. De gemeente kent een goed voorzieningenpakket, is rijk aan groen en kent vele ontspanningsmogelijkheden. Het is centraal gelegen en kent goede verbindingen (zeker ook per spoor). Kortom Woerden is een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.